Student Reps: Have Your Say!

The next Student Senedds will take place on the following days:

 • Afan College: Friday 15th March, 12 – 1pm, AA126
 • Brecon College: Tuesday 12th March, 12 – 1pm, B157
 • Llandarcy: Friday 22nd March, 12 – 1pm, LLB105
 • Neath College: Monday 18th March, 12 – 1pm, Nidum Theatre
 • Newtown College: Thursday 21st March, 12 – 1pm, Room 71
 • Pontardawe College: Tuesday 19th March, 12 – 1pm, CP132 (seminar room)
 • Swansea Construction Centre: Wednesday 13th March, 12 – 1pm, Upstairs Computer Suite

The Senedd is your opportunity as a student rep to let us know what students are saying about our facilities, courses, and environment, and what we need to do to make your College a great place to study.

We will be discussing the following topics:

 • What can the college do to encourage students to get more involved outside of class?
 • Feedback on this year so far in college
 • Student Union priorities for the rest of the year
 • Annual Student Conference

Email Catherine.elms@nptcgroup.ac.uk if you would like to attend.

--

Neath College are currently developing an online mental resilience resource for young people, in partnership with other South Wales colleges. As part of this, they will be holding a focus group with students to hear their views on what they’ve created so far, whether it’s helpful, and anything you think would be useful for them to know in relation to mental health issues for students.

The focus group will take place on Monday 25th March, 11 – 12pm, in the Thinktank, Neath Campus, and is open to all students. They are looking for around 10 students to participate. If anyone would like to take part, please contact Catherine.elms@nptcgroup.ac.uk.

//

Gynrychiolwyr Myfyrwyr: Dweud Eich Dweud!

Cynhelir Senedd Myfyrwyr nesaf ar y dyddiadau hyn:

 • Coleg Afan: Dydd Gwener 15 Mawrth, 12 – 1pm, AA126
 • Coleg Bannau Bryncheiniog: Dydd Mawrth 12 Mawrth, 12 – 1pm, B157
 • Academi Chwaraeon Llandarcy: Dydd Gwener 22 Mawrth, 12 – 1pm, LLB105
 • Coleg Castell-Nedd: Dydd Llun 18 Mawrth, 12 – 1pm, Theatr Nidum
 • Coleg Y Drenewydd: Dydd Iau 21 Mawrth, 12 – 1pm, Ystafell 71
 • Coleg Pontardawe: Dydd Mawrth 19 Mawrth, 12 – 1pm, CP132 (ystafell seminar)
 • Canolfan Adeiladwaith Abertawe: Dydd Mercher 13 Mawrth, 12 – 1pm, Ystafell Cyfrifiaduron ar y llawr isaf

Y Senedd yw eich cyfle fel cynrychiolydd myfyriwr i roi gwybod i'r coleg am yr hyn y mae myfyrwyr yn ei ddweud am ein cyfleusterau, cyrsiau, a'r amgylchedd, a beth y mae angen inni ei wneud er mwyn gwneud y Coleg yn lle gwych i astudio ynddo.

Byddwn yn trafod y pynciau canlynol:

 • Beth gall y coleg ei wneud i annog myfyrwyr i wneud rhagor o bethau y tu allan i'r dosbarth?
 • Adborth ar y flwyddyn hyd yn hyn yn y Coleg
 • Blaenoriaethau Undeb y Myfyrwyr ar gyfer gweddill y flwyddyn
 • Cynhadledd Myfyrwyr Flynyddol

E-bostiwch Catherine.elms@nptcgroup.ac.uk os hoffech ddod.

--

Mae'r Coleg yn mynd ati ar hyn o bryd i ddatblygu adnodd gwytnwch meddwl ar-lein ar gyfer pobl ifanc, mewn partneriaeth â cholegau eraill De Cymru. Fel rhan o hyn, cynhelir grŵp ffocws gyda myfyrwyr i glywed eu barn am yr hyn y maent wedi'i greu hyd yn hyn, canfod a yw'n ddefnyddiol i fyfyrwyr, a thrafod unrhyw beth arall a fyddai'n ddefnyddiol iddynt gael gwybod yn eich barn chi mewn perthynas â materion iechyd meddwl ar gyfer myfyrwyr.

Cynhelir y grŵp ffocws ar ddydd Llun 25 Mawrth, 11 – 12 pm, yn y Thinktank, Campws Castell-nedd, ac mae'n agored i bob myfyriwr. Maent yn chwilio am tua 10 o fyfyrwyr i gymryd rhan.

Os hoffai unrhyw un ohonoch gymryd rhan, rhowch wybod i mi os gwelwch yn dda. E-bostiwch Catherine.elms@nptcgroup.ac.uk os hoffech cymrud rhan.

最後修改: 2019年 03月 7日(週四) 10:49