Estyn Questionnaire

Holiadur Myfyrwyr

Isod, ceir holiadur gan Estyn i'w gwblhau gan y Myfyrwyr. Bydd yr holiadur yn cau erbyn 5pm ar ddydd Gwener 7fed o Chwefror.

  • Cliciwch yn gyntaf ar y linc isod.
  • Yna cliciwch ar 'Cwblhau holiadur i ddysgwyr'.
  • Defnyddiwch yr enw defnyddiwr a'r cyfrinair canlynol i fewngofnodi a llenwi'r holiadur.
  • Dilynwch y cyfarwyddiadau ar y sgrin i lenwi'r holiadur byr. 

Enw defnyddiwr: learner14311

Cyfrinair: pass

Cliciwch Yma

Student Questionnaire

Below is a questionnaire from Estyn to be completed by Students. The questionnaire will close by 5pm on Friday 7th February.

  • First click on the link below.
  • Then click on ‘Complete a learner questionnaire’.
  • Use the following Username and Password to log in and complete the questionnaire.
  • Follow the instructions on screen to complete the short questionnaire. 

Username: learner14311

Password: pass

Click Here

最後修改: 2020年 01月 29日(三) 12:37