Annwyl Gyfaill

Gofynnwyd i mi rannu’r adnoddau canlynol a chi, sy’n darparu cyngor ar sut i helpu'r rheini sy’n profi cam-drin domestig.

Cofion gorau

Dear All

I have been asked to share the following resources with you, which provide advice on how to help those who are experiencing domestic abuse.

Best wishes

Fersiwn Cymraeg:

https://www.welshwomensaid.org.uk/wp-content/uploads/2018/05/WWA-Tilt-and-Turn-CYM.pdf

 

English version:

https://www.welshwomensaid.org.uk/wp-content/uploads/2018/05/WWA-Tilt-and-Turn-ENG.pdf

Last modified: Wednesday, 29 July 2020, 11:35 AM