Student Finance Wales

Want to find out what funding you can apply for from Student Finance Wales in 2020 to 2021?

Check out the full-time undergraduate summary page now! https://www.studentfinancewales.co.uk/undergraduate-students/new-students/full-time-student-finance-summary-page-202021.aspx

Am gael gwybod pa gyllid y gallwch wneud cais amdano gan Cyllid Myfyrwyr Cymru yn ystod 2020/2021?

Ewch i’r dudalen sy’n crynhoi’r wybodaeth ar gyfer myfyrwyr israddedig llawn-amser! https://www.cyllidmyfyrwyrcymru.co.uk/myfyrwyr-israddedig/myfyrwyr-newydd/cyllid-myfyrwyr-ar-gael-yn-2020-i-21.aspx

Last modified: Thursday, 30 April 2020, 10:14 AM