Myfyrwyr AB, AU ac AOG

Arolwg Mewnwelediad Digidol

Os dywedwch wrthym, gallwn wella

Dywedwch wrthym sut mae technoleg ddigidol yn cael ei defnyddio i gefnogi eich dysgu. Rydym am ddeall eich anghenion a’ch profiadau er mwyn inni wella pethau ar gyfer ein dysgwyr. Mae tua 40 o gwestiynau ac ni ddylai gymryd mwy na 10 munud i’w gwblhau.

Mae’r holl gwestiynau yn ddewisol, ond helpwch ni i wella drwy ateb cynifer ag y gallwch.

Y dyddiad cau yw 16eg Ebrill.

Myfyrwyr AB / AU - Cymraeg:

  https://insightswales2021.onlinesurveys.ac.uk/grwp-nptc-fe-welsh

Myfyrwyr AOG - Cymraeg:

 https://insightswales2021.onlinesurveys.ac.uk/grwp-nptc-acl-welsh

FE, HE & ACL Students

Digital Insights Survey

If you tell us, we can improve

Please tell us how digital technology is used to support your learning. We want to understand your needs and experiences so we can make things better for our learners. There are about 40 questions and it should take no more than 10 minutes to complete.

All the questions are optional, but please help us improve by answering as many as you can.

Closing date is 16th April.

FE / HE Students - English:

https://insightswales2021.onlinesurveys.ac.uk/grwp-nptc-fe

ACL Students - English:

https://insightswales2021.onlinesurveys.ac.uk/grwp-nptc-acl

最後修改: 2021年 04月 15日(週四) 09:44