Let’s Talk Money

Circumstances can change, check if you can claim for:

  • Free Meals
  • Free Transport
  • EMA Payments Fortnightly 
  • WGLG Payments Termly

Find out more by dropping into your Student Zone or contacting studentsupport@nptcgroup.ac.uk or visit our Student Zone for more information:  Student Finance and Transport - NPTC Group of Colleges 

Dewch i Siarad Arian

Gall amgylchiadau newid, gwiriwch a allwch hawlio am:

  • Prydau am Ddim
  • Cludiant am Ddim
  • Taliadau LCA Bob pythefnos
  • Taliadau WGLG Dymhorol

Darganfyddwch fwy trwy alw i mewn i'ch Parth Myfyrwyr neu gysylltu â studentsupport@nptcgroup.ac.uk, neu ewch i'n Parth Myfyrwyr am ragor o wybodaeth: Cyllid Myfyrwyr a Chludiant - Grŵp Colegau NPTC

Last modified: Tuesday, 14 February 2023, 9:21 AM