Yn galw ar yr holl myfyrwyr!

Arolwg Mewnwelediadau Digidol

Os dywedwch wrthym, gallwn wella!

 

Mae gennym arolwg defnydd digidol JISC i'r myfyrwyr ei lenwi. Mae'r arolwg yn cau ar 31st Mawrth!

 

Mae'r arolwg yn cymryd tua 10 munud ac mae'r atebion yn hollol ddienw!

 

LINC I'R AROLWG:

Saesneg: https://app.onlinesurveys.jisc.ac.uk/s/insightswales23/english22-23

Cymraeg: https://app.onlinesurveys.jisc.ac.uk/s/insightswales23/cymraeg22-23

 

 

Pam rydyn ni'n llenwi'r arolwg hwn?

Arolwg cenedlaethol (Cymru) yw hwn i nodi defnydd ac ymgysylltiad â Dysgu Digidol a bydd yn ein helpu ni a'r sector AB ehangach i edrych ar strategaethau llythrennedd digidol yn y dyfodol.

 

Byddem yn ei werthfawrogi'n fawr pe byddech yn cymryd yr amser i lenwi'r arolwg.

 

Diolch yn fawr,

 

Y Tîm TGD

 

Calling all students!

Digital Insights Survey

If you tell us, we can improve!

 

We have a JISC Digital use survey for students to complete. The survey closes on 31st March!

 

The survey takes about 10 minutes and the answers are completely anonymous!

 

LINK TO SURVEY:

English: https://app.onlinesurveys.jisc.ac.uk/s/insightswales23/english22-23

Cymraeg: https://app.onlinesurveys.jisc.ac.uk/s/insightswales23/cymraeg22-23

 

 

Why are we completing this survey?

This is a national (Wales) survey to identify usage and engagement with Digital Learning and will help us and the wider FE sector to look at future digital literacy strategies.

 

We’d really appreciate you taking the time to complete the survey.

 

Many thanks,

 

The ILT Team

 

 

Last modified: Wednesday, 22 March 2023, 3:48 PM