Course: Corona Virus | Grŵp NPTC Group Moodle

 • 1

  Advice on the Coronavius - Easy Read

  FAQ Coronavirus for Students: See below the statement

  Annwyl Myfyriwr

  I leihau unrhyw bryderon a allai fod gennych ynglŷn â’r Coronafirws, cyfeiriwch at y cwestiynau cyffredin atodedig (FAQ) am arweiniad ar hunan-ynysu, absenoldeb oherwydd salwch a sut i gofnodi absenoldeb yn unol â pholisïau a gweithdrefnau presennol y Coleg ar gyfer ein myfyrwyr.    

  Byddwn yn rhannu unrhyw wybodaeth ychwanegol â chi os bydd newid sylweddol yn argymhellion y Llywodraeth. 

  Os oes gennych unrhyw bryderon penodol sy'n ymwneud â salwch a thaliadau LCA/GDLlC, cysylltwch â studentsupport@nptcgroup.ac.uk

  Os oes gennych unrhyw ymholiadau mewn perthynas â chanllawiau hunan-ynysu, cyfeiriwch at yr wybodaeth a ddarperir gan Iechyd Cyhoeddus Cymru.

  Yn gywir

  Siân C Jones

  Pennaeth Cynorthwyol Myfyrwyr

   

  Dear Student

  To reduce any worries you may have about the Coronavirus, please refer to the attached Frequently Asked Questions (FAQ) for guidance on self-isolation, sickness absence and notifying the College in line with the existing student policies and procedures.    

  Further information will be shared with you if there is a significant change to Government recommendations. 

  If you have any specific concerns relating to sickness and EMA / WGLG payments, please contact studentsupport@nptcgroup.ac.uk

  If you have any queries relating to guidance on self-isolation please refer to the Public Heath Wales information.

  Yours sincerely

  Siân C Jones

  Assistant Principal Students

   

   

 • 2

 • 3