Digital Experience Insights

FE & HE Students - Digital Insights Survey

If you tell us, we can improve

Please tell us how digital technology is used to support your learning. We want to understand your needs and experiences so we can make things better for our learners. There are about 30 questions and it should take no more than 10 minutes to complete.

All the questions are optional, but please help us improve by answering as many as you can.

FE Students - English: https://insights2020.onlinesurveys.ac.uk/nptc-group-of-colleges-digital-experience-insights-surv-4

HE Students - English: https://insights2020.onlinesurveys.ac.uk/nptc-group-of-colleges-digital-experience-insights-surve 

Os dywedwch chi wrthym, gallwn wella

Dywedwch wrthym sut mae technoleg ddigidol yn cael ei defnyddio i gefnogi eich dysgu. Rydym eisiau deall eich anghenion a’ch profiadau er mwyn i ni allu gwella pethau i’n dysgwyr. Mae tua 30 o gwestiynau ac ni ddylai gymryd mwy na 10 munud i’w gwblhau.

Mae’r cwestiynau i gyd yn ddewisol, ond helpwch ni trwy ateb cynifer ag y gallwch chi.

FE Students - Welsh: https://insights2020.onlinesurveys.ac.uk/nptc-group-of-colleges-digital-experience-insights-surv-2

HE Students - Welsh: https://insights2020.onlinesurveys.ac.uk/nptc-group-of-colleges-digital-experience-insights-surv-3

Last modified: Wednesday, 29 April 2020, 4:19 PM