EMA and WGLG FE Learning Agreements

PWYSIG !!     Cytundebau Dysgu LCA a GDLlC AB

Dylech lenwi'ch Cytundebau Dysgu ar-lein yn

EMA Wales Learning Agreement Form 2021/22 (nptcgroup.ac.uk)

neu

WGLGFE Learning Agreement Form 2021/22 (nptcgroup.ac.uk)

A'u hanfon yn ôl i learningagreements@nptcgroup.ac.uk

(Peidiwch â chysylltu â Chyllid Myfyrwyr Cymru ynglŷn â'r rhain, dim ond ar y lincs Coleg uchod y maent ar gael. 

Os oes angen unrhyw help arnoch gydag LCA neu GDLlC, e-bostiwch studentsupport@nptcgroup.ac.uk)

IMPORTANT !!     EMA and WGLG FE  Learning Agreements

You should fill in your Learning Agreements on line at

EMA Wales Learning Agreement Form 2021/22 (nptcgroup.ac.uk)

or

WGLGFE Learning Agreement Form 2021/22 (nptcgroup.ac.uk)

And send them back to learningagreements@nptcgroup.ac.uk

(Please don’t contact Student Finance Wales about these, they are only available on the College links above. 

 If you need any help with EMA or WGLG FE, please e-mail studentsupport@nptcgroup.ac.uk)

Last modified: Monday, 14 March 2022, 10:09 AM