EMA and WGLG FE Learning Agreements

PWYSIG !!     Cytundebau Dysgu LCA a GDLlC AB

Dylech lenwi'ch Cytundebau Dysgu ar-lein yn

EMA Wales Learning Agreement Form (nptcgroup.ac.uk)

neu

WGLGFE Learning Agreement Form (nptcgroup.ac.uk)

A'u hanfon yn ôl i learningagreements@nptcgroup.ac.uk

(Peidiwch â chysylltu â Chyllid Myfyrwyr Cymru ynglŷn â'r rhain, dim ond ar y lincs Coleg uchod y maent ar gael. 

Os oes angen unrhyw help arnoch gydag LCA neu GDLlC, e-bostiwch studentsupport@nptcgroup.ac.uk)

IMPORTANT !!     EMA and WGLG FE  Learning Agreements

You should fill in your Learning Agreements on line at

EMA Wales Learning Agreement Form (nptcgroup.ac.uk)

or

WGLGFE Learning Agreement Form (nptcgroup.ac.uk)

And send them back to learningagreements@nptcgroup.ac.uk

(Please don’t contact Student Finance Wales about these, they are only available on the College links above. 

 If you need any help with EMA or WGLG FE, please e-mail studentsupport@nptcgroup.ac.uk)

Last modified: Friday, 15 July 2022, 12:29 PM