To sign your learning agreement, click here: EMA/WGLG Learning Agreement 2023-2024 (office.com)

Returning students do not need to reapply for EMA/WGLG, only sign a learning agreement. You may also need to complete a Financial Details Form sent to you by Student Finance Wales.

Cliciwch yma EMA/WGLG Learning Agreement 2023-2024 (office.com) i arwyddo eich cytundeb dysgu

Nid oes angen i fyfyrwyr sy'n dychwelyd wneud cais arall am LCA/GDLlC, mae angen iddynt arwyddo cytundeb dysgu yn unig.  Efallai y  bydd angen i chi hefyd gwblhau Ffurflen Manylion Ariannol a anfonwyd atoch gan Gyllid Myfyrwyr Cymru.

Last modified: Monday, 19 June 2023, 9:59 AM