EMA and WGLG FE Learning Agreements

PWYSIG !!     Cytundebau Dysgu LCA a GDLlC AB

Dylech lenwi'ch Cytundebau Dysgu ar-lein yn

https://www.nptcgroup.ac.uk/wp-content/uploads/2021/10/EMA-LA-21-22-ENGLISH.pdf

neu

https://www.nptcgroup.ac.uk/wp-content/uploads/2021/10/WGLG-LA-21-22-ENGLISH.pdf

A'u hanfon yn ôl i learningagreements@nptcgroup.ac.uk

(Peidiwch â chysylltu â Chyllid Myfyrwyr Cymru ynglŷn â'r rhain, dim ond ar y lincs Coleg uchod y maent ar gael. 

Os oes angen unrhyw help arnoch gydag LCA neu GDLlC, e-bostiwch studentsupport@nptcgroup.ac.uk)

IMPORTANT !!     EMA and WGLG FE  Learning Agreements

You should fill in your Learning Agreements on line at

https://www.nptcgroup.ac.uk/wp-content/uploads/2021/10/EMA-LA-21-22-ENGLISH.pdf

or

https://www.nptcgroup.ac.uk/wp-content/uploads/2021/10/WGLG-LA-21-22-ENGLISH.pdf

And send them back to learningagreements@nptcgroup.ac.uk

(Please don’t contact Student Finance Wales about these, they are only available on the College links above. 

 If you need any help with EMA or WGLG FE, please e-mail studentsupport@nptcgroup.ac.uk)

最後修改: 2021年 10月 21日(四) 09:21